Om Anne Bolstad

www.pusteankeret.no,anne.bolstad@start.no

Fysioterapeut, jobber til daglig som Bedriftsfysioterapeut. Ferdig utdannet i 1994, Spesialist i Helse- og miljøarbeid MNFF fra 2002. Instruktør i Mindfulness/Oppmerksomhetstrening fra 2007. Videreutdanning i Selvledelse og personlig effektivitet fra BI i 2011. Jeg har de siste 20 årene tatt diverse kurs og viderutdanning innen fagfeltet.

Hovedarbeidsfelt er forebyggende fysioterapi/ergonomi, stressmestring, selvledelse og mindfulness, bistand til utvikling og oppfølging av HMS-system, og ledelse av ulike arbeidsmiljøprosjekter- og prosesser. Jeg har jobbet med foredrag og kurs i stressmestring siden 2001, og oppmerksomhetstrening siden 2008.

En av grunnene til at jeg er interesser i, og har skolert meg i stressmestring, oppmerksomhetstrening selvledelse og avspenning er at jeg i jobben min som bedriftsfysiotreapeut møter veldig mange ansatte som sliter med stressproblematikk og plager relatert til stress. Men den viktigste grunnen er at jeg selv har slitt mye med indre stress, uro og smerter i løpet av mitt eget liv. Jeg har egenerfaring med å jobbe med egne stressreaksjoner og mestringstrategier, og at det hjelper. Mange lider av tanketyrranner, uro, ubehag og smerter i livet, det er jo en del av det å være menneske – eksistensielle spørsmål og lidelser. Men lidelsen kan minskes - og det er viktig å ikke la lidelsen ta overtaket. Her har Oppmerksomhetstrening og Oppmerksomt nærvær betydd en stor positiv forandring i mitt liv og i min yrkesutøvelse. Jeg er meget takknemmelig for å ha fått innblikk og erfaring i denne metoden, og den holdningen til livet som oppmerksomt nærvær grunnleggende innebærer.Ved hjelp av oppmerksomhetstrening har jeg lært meg å leve på en bedre og bedre måte med mitt sinn og min kropp, og bidratt til at jeg fungerer bedre i sosialt samspill og kommunikasjon enn tidligere. Jeg har også lært at i sårbarhet ligger det mye styrke, energi og drivkraft! Jeg er imidlertid ydmyk i forhold til at jeg ikke alltid mestrer alt like bra nå heller, og ikke alltid er mester i alle de tingene jeg prater om, men klarer å stå greit i det også, og prøver så godt jeg kan å lære og utvikle meg. På tross av øvelse i og kunnskap om mindfulness er det ikke alltid jeg klarer å reagerer hensiktsmessig i stressende situasjoner. Det er da godt å vite at jeg har metoder til å hente meg inn igjen. Forskning viser også at vår evne til å mestre akutt stress handler om vår følelsesmessige stil, og den er det ikke så lett å gjøre noe med. Men forskning viser også at den viktigste nøkkelen til stressreduksjon er å kunne hente seg inn igjen. Jeg vil si jeg har en kompetanse som er gull verd for meg både på jobb og privat, og som fungerer når jeg bruker den bevisst. Og øvelse gjør mester! Aksept av meg selv, livet og ting som de er, og oppøvelse av tillit, er sammen med en disiplin til å øve mindfulness og oppmerksomhetstrening, viktige øvingsmål. for meg.

I tillegg til oppmerksomhetstrening har jeg selv meget god erfaring med å jobbe bevisst og målrettet med egne ønskemål , og egen selvledelse. Ved å inneha et bevisst forhold til hva man ønsker og vil er det lettere å styre mot og oppnå disse tingene. Nye mål står for tur :-)