Individuell veiledning

Anne Bolstad, www.pusteankeret.no, anne.bolstad@start.no

For tiden har jeg ikke anledning til individuell veiledning, men kan gjerne gi tips om veiledere ved behov.

Hvis du har behov for psykologbistand og psykoterapi anbefaler jeg bestille time hos fastlege for rekvisisjon, eller evt.direkte bestille time hos psykolog eller psykiater. Lovisenberg Diakonale Sykehus har også kveldspoliklinikk som kan kontaktes. De arrangerer også kurs i Mindfulbased Stress Reduction (MBSR), depresjonsmestring og søvnmestring. For mer om deres tilbud se inn på ww.lds.no.

Ønsker du kontakt med psykolog som kan veilede i oppmerksomhetstrening/mindfulness sammen med kognitiv terapi ta kontakt med meg så kan jeg gi deg tips til psykologer jeg kjenner til som har utdannelse og erfaring i denne tilnærmingen.