Referanser og Hvorfor velge meg

Anne Bolstad, www.pusteankeret.no, anne.bolstad@start.no

Jeg har de siste 12 årene holdt en rekke foredrag og kurs i stressmestring, selvledelse og mindfulness for en rekke arbeidsplasser, foreninger og grupper av enkeltpersoner.

Gruppestørrelsene jeg har holdt kurs eller foredrag for har variert fra 5 - 300 personer.

Jeg har fått meget gode tilbakemelding fra deltakerne på disse kursene og foredragene.

Følgende tilbakemelding fikk jeg av en personalleder etter ett foredrag/innlegg på personalkonferanse:

"På tampen hadde vi en oppsummering av vårt seminar. Jeg kan derfor melde at ditt innlegg/foredrag fikk gode skussmål. Vi er enig om at vi nå har et felles vokabular som plattform når vi skal snakke om dette videre. Og det virker som om alle fikk input til ettertanke – på i jobblivet og privat. Det er bra!"

Jeg får jevnlig høre at jeg er er en dyktig kursholder som engasjerer og vekker deltakerne.

Deltakerne sier at de liker min åpne og ærlige framstilling, og det at jeg formidler at jeg også har egenerfaring med stress og jobbing med å mestre. Jeg får tilbakemelding på at jeg formidler stoffet på en enkel, praktisk og allmenn måte, med humor og snert, men samtidig med dybde og vidde på stoffet.