Foredrag, undervisning og kurs i Stressmestring, Selvledelse og Mindfulness


Anne Bolstad tilbyr undervisning i tema stressmestring, selvledelse og mindfulness, og CD med mindfulnessøvelser

Mitt motto er å "utgjøre en forskjell"

Jeg underviser i godt dokumenterte strategier og metoder

Omfattende teorihefte og CD med øvelser inngår i undervisningen


CD med oppmerksomhets- og avspenningsøvelser

Jeg selger egenprodusert CD med korte oppmerksomhets-/mindfulnessøvelser. For mer informasjon om CD, pris og bestilling klikk CD/litteratur på venstremenyen.


Meditasjonskvelder på Gamle Oslo Kreative Verksted (GKV)

Jeg leder mindfulnesskvelder på Gamle Oslo Kreative verksted følgende tirsdager første halvår 2015: 24 februar, 24 mars, 28 april, 26 mai og 30 juni, klokken: 18.00-20.30 Det er drop in og ingen forhåndspåmelding - bare kom som du er. Pris: kr. 150,- pr. gang (betales ved oppmøte). Matter og pledd er tilgjengelig. Adresse: Østerdalsgata 1G, inngang fra gaten, rett ved buss stopp for 37 og 401 bussen


Hvem er jeg

Jeg er grunnutdannet fysioterapeut, og har videreutdanning innen ergonomi, arbeidshelse, selvledelse og veiledning, og har spesialitet i Helse og Miljøararbeid via Norsk Fysioterapeut Forbund. Jeg er sertifisert som kursinstruktør i Oppmerksomhetstrening/mindfulness, og praktiserer oppmerksomhetstrening og oppmerksomt nærvær i eget liv


Min målsetting med foredrag og undervisning i stressmestring og oppmerksomt nærvær

Jeg har som mål å lære bort godt dokumenterte, praktiske, overkommelige og anvendbare metoder og strategier for å lede seg selv på en god måte, redusere og forebygge stress, og å kunne hente seg inn igjen. Målet mitt med foredrag, undervisning og kurs i stressmestring og oppmerksomhetstrening er å gi deltakerne og/eller arbeidsplassen input til å bli mer bevisst i forhold til stress og egen stressmestring samt lage seg gode strategier for å forebygge og takle negativt stress, utfordringer og problemer i hverdagen. Det endelige målet er å redusere opplevelse av negativt stress, øke livskvalitet og øke kvalitet på det vi gjør


Verdier, Visjon og Motto

Væren er sentralt i oppmerksomhetstreningen, og væren er også et stikkord for de verdiene jeg streber etter: 
Vennlighet, Ærlighet, Respekt, Enkelhet, Nærvær

Mine visjoner er: 

- å hjelpe/støtte enkeltpersoner, avdelinger og organisasjoner til å øke sine mestringsressurser og lede seg selv på en god måte

- å være en av Norges fremste kurs- og foredragsholdere innenfor tema stressmestring, selvledelse og oppmerksomt nærvær

Mitt hovedmotto er: "jeg skal utgjøre en forskjell"


Keramikk   

Anne Bolstad lager og selger også egenprodusert keramikk på hobbybasis
Se produkter via link til venstre

Juleengler Samtale