Foredrag, undervisning og kurs i Stressmestring, Selvledelse og Mindfulness


Anne Bolstad tilbyr undervisning i tema stressmestring, selvledelse og mindfulness, og CD med mindfulnessøvelser

Mitt motto er å "utgjøre en forskjell"

Jeg underviser i godt dokumenterte strategier og metoder

Omfattende teorihefte og CD med øvelser inngår i undervisningen


CD med oppmerksomhets- og avspenningsøvelser

Jeg selger egenprodusert CD med korte oppmerksomhets-/mindfulnessøvelser. For mer informasjon om CD, pris og bestilling klikk CD/litteratur på venstremenyen.


Hvem er jeg

Jeg er grunnutdannet fysioterapeut, og har videreutdanning innen ergonomi, arbeidshelse, selvledelse og veiledning, og har spesialitet i Helse og Miljøararbeid via Norsk Fysioterapeut Forbund. Jeg er sertifisert som kursinstruktør i Oppmerksomhetstrening/mindfulness, og praktiserer oppmerksomhetstrening og oppmerksomt nærvær i eget liv


Min målsetting med foredrag og undervisning i stressmestring og oppmerksomt nærvær

Jeg har som mål å lære bort godt dokumenterte, praktiske, overkommelige og anvendbare metoder og strategier for å lede seg selv på en god måte, redusere og forebygge stress, og å kunne hente seg inn igjen. Målet mitt med foredrag, undervisning og kurs i stressmestring og oppmerksomhetstrening er å gi deltakerne og/eller arbeidsplassen input til å bli mer bevisst i forhold til stress og egen stressmestring samt lage seg gode strategier for å forebygge og takle negativt stress, utfordringer og problemer i hverdagen. Det endelige målet er å redusere opplevelse av negativt stress, øke livskvalitet og øke kvalitet på det vi gjør


Verdier, Visjon og Motto

Væren er sentralt i oppmerksomhetstreningen, og væren er også et stikkord for de verdiene jeg streber etter: 
Vennlighet, Ærlighet, Respekt, Enkelhet, Nærvær

Mine visjoner er: 

- å hjelpe/støtte enkeltpersoner, avdelinger og organisasjoner til å øke sine mestringsressurser og lede seg selv på en god måte

Mitt hovedmotto er: "jeg skal utgjøre en forskjell"


Keramikk   

Anne Bolstad lager og selger også egenprodusert keramikk på hobbybasis
Se produkter via link til venstre

Juleengler Samtale