BRAVO - en arbeidsmodell for stressmestring og egenutvikling

Tekst utarbeidet av Anne Bolstad, www.pusteankeret.no, anne.bolstad@start.no

Ordet BRAVO danner utgangspunkt for min arbeidsmodell som er som følger: 

 

"Påvirke og skape din egen vei via BRAVO: Bevisste handlinger, Regulering av tanker, Aksept av det som er, Verdivalg og hverdagsvalg, Oppmerksomhet/nærvær og stillhet"


   Bevisste handlinger

               Reguleringer av tanker

               Aksept av det som er

               Verdivalg og hverdagsvalg: hva er viktig for meg? hva er viktig å prioritere nå?

               Oppmerksomhet/nærvær og stillhet

 

 

Ordet Bravo: Ordet bra har opphav i det franske ordet brave som betyr tapper og hederlig som igjen er lånt fra det italienske ordet bravo. Samme roten har også det foreldede bokmålsadjektivet brav, som tyder modig og rettskaffen Bravo er i dag et tilrop som blir brukt for å rose gode prestasjoner.

Hvofor bruker jeg ordet BRAVO som arbeidsmotto? Jeg synes ordet gir et godt motto for å jobbe med stressmestring og egenutvikling fordi slik jobbing krever mot. Man må være modig og tapper for å ta bevisst ansvar for eget liv og gi aksept til det som er på godt og vondt. For å skape en god egentrygghet og indre hjemmebane er det kjempeviktig å ha en indre heiagjeng som roper BRAVO for den du er og det du prøver uavhengig av resultatet. Det er også viktig at den indre heiagjengen legger merke til og roper BRAVO når du får til noe. Positiv forsterkning er velkjent i læringspsykologi - det som gis oppmerksomhet gjentar seg. BRAVO avler derfor BRAVO.